*Dette indlæg er oprindeligt skrevet i 2016, men omskrevet og opdateret i marts 2020.

Efter at jeg begyndte at skrive her på bloggen, er der flere, der har spurgt mig, hvad min mand arbejder med.

I det første halve år gik han hjemme med børnene og sørgede for at følge dem til og fra skole, hjælpe dem med lektier osv. Han havde ligesom styr på det hele, dengang der var brug for det, så det var skønt.

Da børnene så var faldet godt til, startede han op som freelance korrekturlæser (samt udfører andet tekstarbejde) via sin virksomhed, PJ Korrektur.

Da min mand besluttede at starte op som freelance korrekturlæser efter vores flytning til Spanien, brugte vi en del tid på at undersøge, hvordan han skulle gøre det rent praktisk. Skulle han starte som selvstændig i Spanien eller i Danmark? Hvad skulle han betale i skat og moms, og hvilke udgifter ville der være til til opstart og drift?

Vi startede med at tage en snak med Erhvervsstyrelsen og SKAT i Danmark. Eftersom min mand skulle sælge sine serviceydelser til danskere (bosat i Danmark), tænkte vi, at han måske skulle oprettes som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.

Dette var dog ikke tilfældet.

Vi fik at vide, at eftersom han skulle udføre arbejdet her i Spanien (siddende foran sin computer), skulle han betale skat her og dermed også registrere sin virksomhed her.

Hvis han havde haft forpligtelser i Danmark, f.eks. danske ansatte eller et erhvervslokale i Danmark, havde situationen været anderledes. Men eftersom hans eneste relation til Danmark er, at hans kunder er danske, skulle han registreres i Spanien.

Ok, så langt, så godt… Så skulle vi blot finde en revisor og have styr på, hvordan man oprettes som selvstændig i Spanien.

Brug af revisor

Selvom jeg tidligere har fået en lokal, spansk revisor til at indberette min selvangivelse – og generelt gerne vil støtte de lokal erhvervsdrivende – endte vi med at få hjælp af en dansk revisor til oprettelse af virksomheden.

Det var dejligt at kunne gennemgå alle regler og krav på dansk, uden at være nervøs for, om der var noget, vi havde misforstået. Faktisk fik vi i løbet af to timer hos revisoren både gennemgået reglerne, underskrevet papirerne og bekræftet dem hos notaren – og vupti, så var min mand oprettet som autónomo.

Inden mødet havde jeg indhentet priser fra både et par spanske og danske revisorer. Priserne for oprettelse som autónomo lå mellem 200 og 300 euro ekskl. moms. Hertil kommer revisorens pris for kvartals- og årsindberetning. Denne lå på mellem 70 og 90 euro ekskl. moms pr. måned. 

Som nævnt var det dejligt at have dansk hjælp til oprettelsen, men vi oplevede, at der blev lavet en masse fejl ved de efterfølgende kvartalsindberetninger, så der gik faktisk ikke længe, før vi flyttede til vores lokale, spanske revisor her i Torremolinos, og det har vi været yderst tilfredse med.

Efter at Per startede som korrekturlæser for nogle år siden, er jeg også selv blevet autónomo efterfølgende, og dette fik vi vores spanske revisors hjælp til at oprette. Hun indberetter også vores fælles årsopgørelse hvert år, og vi betaler ikke andet end 50 euro pr. måned for denne service. Det var et godt valg at skifte over til vores lokale revisor, som efterhånden kender os rigtig godt. Men det er selvfølgelig også blevet nemmere nu, hvor der ikke længere er nogen stor sprogbarriere.

Seguridad Social som autónomo

Før min mand oprettede sin korrekturvirksomhed, var jeg den eneste, der arbejdede her i Spanien. Det var derfor mig, der var noteret i Seguridad Social som arbejdende, og min mand og mine børn var dækket af sygesikringen via mig.

Fra det tidspunkt, hvor min mand blev selvstændig erhvervsdrivende (autónomo), var han ikke længere dækket af min sygesikring og skulle selv indbetale til Seguridad Social hver måned.

Dette var genstand for mange overvejelser før opstarten, for det betød, at han var nødt til at have en minimumsomsætning hver måned for at dække denne tilbagevendende udgift. Eftersom han ikke skulle arbejde på fuld tid med sin korrekturvirksomhed, havde det været meget smartere, hvis han i stedet kunne betale en procentdel af sin indtægt (som i DK). Men sådan fungerer systemet ikke her i Spanien.

Den månedlige indbetaling til Seguridad Social ligger på omkring 286 euro.

Heldigvis er der indført en trappemodel, således at nyopstartede (som min mand) kan nøjes med at indbetale et mindre beløb i de første 2 år.

Trappemodellen er som følger (*Beløbene er opdateret i marts 2020):

– De første 12 måneder: Ca. 60 euro
– 13-18 måneder: Halvdelen af det fulde beløb, ca. 143 euro
– 19-24 måneder: 70% af det fulde beløb ca. 199 euro
– Efter 24 måneder: Det fulde beløb på ca. 286 euro.

Ovenstående takster gælder kun for nye autónomos, der ikke har drevet virksomhed inden for de seneste 5 år.

Bemærk, at Seguridad Social automatisk trækker beløbet fra virksomhedens konto den sidste dag i hver måned, så det er vigtigt at man har et beløb stående, de kan trække det af. 

Skat, moms og fakturakrav

Der er nogle ting, man skal være opmærksom på, når man fakturerer. Her er en liste over de vigtigste ting, vi har lært:

  • Skattetrækket udgør 20%, og dette betaler man hvert kvartal. Men en gang årligt får man en masse skat retur, for rent faktisk betaler man kun 10-12%.
  • Man skal indberettes skatten hvert kvartal, hvorefter den bliver trukket fra firmakontoen.
  • Man kan få fradrag for relaterede virksomhedsudgifter, ligesom i Danmark.
  • Spansk moms udgør 21% inden for min mands branche (dette varierer).
  • Når man sender fakturaer til danske privatpersoner, skal man pålægge spansk moms, som så skal viderebetales til de spanske myndigheder hvert kvartal. Samtidigt får man også moms retur vedr. virksomhedsrelaterede udgifter.
  • Ved oprettelsen bliver man indmeldt i det internationale momsregister (ROI), hvilket betyder, at man kan sende fakturaer til danske virksomheder uden at pålægge moms.
  • Hvis det danske firma ikke er momsregistreret, skal man dog pålægge moms. Dette kan tjekkes via dette link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da
  • Fakturaerne, der udsendes, skal påføres den erhvervsdrivendes nie-nummer, der fungerer som virksomhedsnummer.
  • Fakturaerne må gerne udstedes i DKK, men der skal også være en kolonne/omregning til EUR i tilfælde af, at regnskabet bliver udtaget til inspektion.