På trods af, at vi var fast besluttet på at vores børn skulle gå i spansk skole, indrømmer jeg gerne, at vi så frem til skolestarten med lige dele spænding og nervøsitet. Hvordan ville de klare det uden at kunne spansk? Ville de andre børn tage godt imod dem?

Heldigvis var der først skolestart i september, så vi havde to måneder efter ankomsten til at  ‘vænne’ børnene til livet i Spanien og til at lære dem så meget spansk, som vi overhovedet kunne.

Og vi gav den hele armen. Vi var ofte på legepladser, hvor vi opfordrede børnene til at lege med andre, så de kunne se, at man fint kunne lege sammen trods sprogbarrieren. Hver uge fik børnene besøg af en dansk- og/spansktalende tutor, hvor de fik fornemmelsen af at blive undervist på spansk. Vi legede ordlege med dem, og vi indførte en regel om, at man skulle tale spansk ved middagsbordet.

Altsammen for at gøre skolestarten nemmere for børnene.

Da vi nærmede os den 10. september kunne børnene en hel masse spanske ord og sætninger – men at forstå en hurtigtalende lærer med andalusisk accent, det kunne de altså ikke endnu 🙂

Børnene havde dog en rigtig positiv indstilling til skolen. På trods af vores nervøsitet havde vi selvfølgelig været meget positive og fortalt børnene, at det ville blive rigtig spændende at få nye lærere, nye venner osv. Men vi havde også forberedt dem på, at den første tid måske ville være lidt svær, men at det hurtigt ville blive nemmere, når de lærte lidt mere spansk. Vi syntes, at det var vigtigt, at børnene vidste, hvad de gik ind til, samtidig med, at de bibeholdt deres positive indstilling.

Heldigvis gik skolestarten rigtig godt – du kan læse hele historien om den første skoledag her.

Modtagelsen fra de andre børn

Generelt synes jeg, at både børn og lærere tog rigtig godt imod de ‘nye, danske børn’, og børnene har ikke på noget tidspunkt følt, at de ikke hørte til i skolen. De andre børn har været rigtig søde til at tage imod dem, og om morgenen/eftermiddagen kunne vi se, at klassekammeraterne råbte hej og løb sammen med dem ind i klasserne.

Jeg husker specielt én situation, der viser, hvor søde klassekammeraterne har været. Adrian sagde jo ikke noget i timerne i starten og rakte ikke hånden op. Da han endelig for første gang rakte hånden op i klassen for at svare på et matematikspørgsmål på spansk, klappede alle hans klassekammerater af ham!

Hvor var jeg stolt af Adrian, og hvor var jeg taknemmelig for kammeraternes opbakning 🙂

2 børn og 2 forskellige forløb

Det første år i den spanske skole har faktisk været meget forskelligt for de to børn. På grund af aldersforskellen har de ikke haft de samme færdigheder i bagagen, og de har derfor grebet det an på forskellige måder:

Sofia – 5 år ved skolestart:

Sofia kom fra børnehaven i Danmark, så hun havde ikke lært at læse, da vi kom til Spanien. Derfor lærte hun først og fremmest spansk ved at høre og ved at tale det. I de første par måneder foregik Sofias primære spanskundervisning altså ikke i klasseværelset, men derimod i frikvartererne, hvor hun indgik i mange forskellige lege med sine klassekammerater. Hun var ikke genert og tog ofte styringen på spansk, og på den måde lærte hun at tale spansk igennem lege med sine kammerater – og med os, selvfølgelig 🙂

Omkring jul – ca. 4 måneder inde i skoleåret – tog Sofia et stort ryk med det spanske sprog. På dette tidspunkt havde vi et møde med hendes klasselærer, der fortalte, at Sofia næsten forstod alt, hvad der blev sagt i timerne, og at hun var flittig med skoleopgaverne. Dette hang helt sikkert sammen med, at hun nu kunne følge bedre med i timerne og forstå opgaverne.

Adrian – 7 år ved skolestart:

Adrian havde færdiggjort 0. klasse i den sommerferie, hvor vi flyttede. Så han havde lært at læse dansk på et fint niveau og dette var en stor fordel for ham. Da han startede i den spanske skole fik han ikke de samme skolebøger som sine klassekammerater, men i stedet fik han nogle lettere bøger, som hans lærerinde havde udvalgt specielt til ham. Hun gav ham lektier for hver dag, med stort fokus på at læse/skrive samt nogle opgaveark. Hver eneste eftermiddag lavede han lektier i omkring en times tid sammen med sin far, og han lærte hurtigt at læse med de spanske lyde i stedet for de danske. På denne måde lærte Adrian hurtigt at læse og skrive på spansk, ligesom han via læsebøgerne fik udvidet sit ordforråd.

I modsætning til Sofia var Adrian ret genert i frikvartererne, og han brød sig ikke om at snakke, hvis han var usikker på, om det, han sagde, var korrekt. Det var faktisk tydeligt at se, at han åbnede sig mere og mere op i forhold til sine lærere og sine klassekammerater i takt med, at han blev dygtigere til spansk. På trods af sin generthed trivedes han dog fint og kunne godt lide at gå i skole.

Da vi nåede til juleferien talte vi med hans lærerinde, der fortalte, at det gik rigtig godt for Adrian fagligt, og at han efter ferien ville få samme pensum og samme lektier for, som sine kammerater. Med det nye pensum fik han en noget større arbejdsbyrde, men samtidigt blev lektierne også mere varierede og interessante for ham.

Jeg kan i øvrigt fortælle, at genertheden stille og roligt forsvandt, og efter ca. et år fortalte Adrian uopfordret, at “nu snakker jeg lige så meget som jeg gjorde i den danske skole”. Det passede også helt med det indtryk, vi havde 🙂

Tilbageblik

Vores børn er (selvfølgelig) forskellige, og på grund af deres personligheder og alder har de oplevet det første år i den spanske skole forskelligt – men begge har haft et positivt forløb trods sprogbarrieren i starten.

Via vores hjælp til lektier og det store fokus på at lære børnene spansk, har vi hjulpet så godt vi kunne med at formindske denne sprogbarriere. For vi kunne se, at selvom børnene havde det godt, var det også vigtigt at de hurtigt lærte spansk, så de kunne komme 100% ind i fællesskabet.

Når jeg ser tilbage på børnenes første år i den spanske skole, er jeg ikke i tvivl om, at der er nogle helt bestemte ting, der har haft afgørende betydning for at børnene er faldet godt til i den spanske skole.

Så hvis jeg skal give nogle gode råd videre, er det disse:

– Giv børnene en positiv indstilling, men forbered dem på evt. modgang
– Lær dem spansk!
– Tal med lærerne, hold jer orienteret og vær engagerede

– Giv børnene en tryg base i tiden med den store omvæltning